Reklamacje

Wszystkie reklamacje należy kierować do nas drogą mailową: bok@art-studio.com.pl

Maksymalny czas rozpatrzenia reklamacji: 14 dni roboczych.